حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی Abrasion
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی سایش
توضیحات ساییده شدن ذرات بستر و دیواره رودخانه براثر مالش آب رسوبدار، قطعات یخ، یا توده واریزه می‌باشد که منجر به سایش ذرات و کاهش ابعاد آنها می‌شود.
مجموعه مهندسی رودخانه
مرجع واژگان سامانه رودخانه (1399)
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت