حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی wastewater utility
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی واحد فاضلاب
توضیحات مجموعه كل سازمان (مطابق با زیربند ۳-۱-۱)، فرايندها (مطابق با زیربند ۳-۷-۱)، فعاليت‌ها، وسايل و منابع لازم برای براي ارائه خدمات (مطابق با زیربند ۳-۳-۷) مرتبط با جمع‌آوري، انتقال، تصفيه، استفاده مجدد و دفع فاضلاب (مطابق با زیربند ۳-۲-۲-۲) است. یادآوری 1- برخی از ویژگی‌های کلیدی واحدهای فاضلاب عبارت است از: ماموریت آن، برای ارائه خدمات فاضلاب؛ منطقه فیزیکی تحت پوشش خدمات و جمعیت آن؛ نهاد مسئول آن (مطابق با زیربند ۳-۱-۸-۳)؛ سازمان عمومی با کارکرد بهره بردار (مطابق با زیربند ۳-۱-۸-۲) که توسط نهاد مسئول یا بهره‌برداران قانونی کاملاً مجزا ایجاد می‌شود؛ نوع سامانه‌های (مطابق با زیربند ۳-۹-۳) فیزیکی که در جهت ارائه خدمات با درجه‌های مختلف تمرکزگرایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. یادآوری ۲- اصطلاح تاسیسات فاضلاب به واحدهایی مربوط می‌شود که فقط با فاضلاب سروکار دارد. یادآوری ۳- در صورت عدم لزوم یا دشواری تفاوت بین نهاد مسئول و بهره بردار، اصطلاح «واحدهای فاضلاب» شامل هر دو می‌شود. یادآوری ۴- در اصطلاح، «خدمات فاضلاب» می‌تواند به عنوان مترادف «واحدهای فاضلاب» مورد استفاده قرار گیرد، اما این استاندارد، استفاده از این اصطلاح را به این معنی توصیه نمی‌کند.
مجموعه آب
مرجع استاندارد ملی فعالیتهای خدماترسانی مرتبط با سامانههای تامین آب آشامیدنی، فاضلاب و سیلاب- واژهنامه (شماره 6669)
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت