حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی drinking water utiliy
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی واحد آب آشامیدنی
توضیحات مجموعه كل سازمان (مطابق با زیربند ۳-۱-۱)، فرايندها (مطابق با زیربند ۳-۷-۱)، فعاليت‌ها، وسايل و منابع لازم برای براي ارائه خدمات (مطابق با زیربند ۳-۳-۷) مرتبط با برداشت، تصفيه، توزيع يا تأمين آب آشاميدني (مطابق با زیربند ۳-۲-۲-۱) است. یادآوری 1- برخی از ویژگی‌های کلیدی واحدهای آب آشامیدنی عبارت است از: ماموریت آن، ارائه خدمات آب آشامیدنی؛ منطقه فیزیکی تحت پوشش خدمات و جمعیت آن؛ نهاد مسئول آن (مطابق با زیربند ۳-۱-۸-۳)؛ سازمان عمومی با کارکرد بهره بردار (مطابق با زیربند ۳-۱-۸-۲) که توسط نهاد مسئول یا بهره‌برداران قانونی کاملاً مجزا ایجاد می‌شود؛ نوع سامانه‌های (مطابق با زیربند ۳-۹-۳) فیزیکی که در جهت ارائه خدمات، با درجه‌های مختلف تمرکزگرایی مورد استفاده قرار می‌گیرند. یادآوری ۲- اصطلاح واحدهای آب آشامیدنی به واحدهایی مربوط می‌شود که فقط با آب آشامیدنی سروکار دارد. یادآوری ۳- در صورت عدم لزوم یا دشواری تفاوت بین نهاد مسئول و بهره بردار، اصطلاح «واحدهای آب آشامیدنی» شامل هر دو می‌شود. یادآوری ۴- در اصطلاح، «خدمات آب آشامیدنی» می‌تواند به عنوان مترادف «واحدهای آشامیدنی» مورد استفاده قرار گیرد، اما این استاندارد، استفاده از این اصطلاح را به این معنی توصیه نمی‌کند.
مجموعه آب
مرجع استاندارد ملی فعالیتهای خدماترسانی مرتبط با سامانههای تامین آب آشامیدنی، فاضلاب و سیلاب- واژهنامه (شماره 6669)
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت