حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی stormwater
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی سیلاب / آب سطحی
توضیحات آب حاصل از بارندگی و ذوب شدن برف‌ها است. یادآوری 1- بسته به حجم، سیلاب ممکن است ذخیره شده، به سامانه (مطابق با زیربند 3-9-3) جمع‌آوری راه یافته یا منتقل شود یا استفاده شود (به عنوان مثال آبیاری یا مقاصد آتش نشانی) که در نتیجه راهش را به محیط زیست (مطابق با زیربند 3-1-8-6) باز می یابد (به عنوان مثال نفوذ به خاک یا ورود به منابع آب طبیعی). یادآوری 2- سیلاب می­تواند آلوده باشد. یادآوری 3- سیلاب به کل مقدار رویداد (مطابق با زیربند 3-3-22) بارش، مرتبط است. یادآوری 4- در برخی کشورها (به عنوان مثال کشورهای اروپایی) به سیلاب، آب سطحی نیز گفته میشود.
مجموعه آب
مرجع استاندارد ملی فعالیتهای خدماترسانی مرتبط با سامانههای تامین آب آشامیدنی، فاضلاب و سیلاب- واژهنامه (شماره 6669)
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت