حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی trade effluent
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی پساب تجاری
توضیحات مایعی حاوی ماده و دیگر مواد معلق در مایع که از هرگونه محل تجارت، کسب و کار، تولید یا فعالیت‌های مهندسی یا ساخت و ساز خارج می‌شود. یادآوری- پساب‌های تجاری همچنین به پسماندهای تجاری اشاره دارد.
مجموعه آب
مرجع استاندارد ملی فعالیتهای خدماترسانی مرتبط با سامانههای تامین آب آشامیدنی، فاضلاب و سیلاب- واژهنامه (شماره 6669)
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت