حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی grey water/ greywater /gray water
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی آب خاکستری
توضیحات فاضلاب (مطابق با زیربند 3-2-2-2) حاصل از دوش و وان حمام ها، روشور دستشویی، سینک های ظرفشویی، لباسشویی ها، خشکشویی ها به جز فضولات (مطابق با زیربند 3-2-2-2-4) و پساب‌ تجاری (مطابق با زیربند 3-2-2-2-5) است. یادآوری 1- آب خاکستری، آب استفاده شده در کاسه‌های توالت و محل های دفع ادرار را شامل نمی شود. یادآوری 2- فاضلاب حاصل از سینک‌های آشپزخانه، پسماند­ خرد غذایی یا ظرفشویی ها را بنا به الزامات (مطابق با زیربند 3-8-1) محلی می‌توان جدا کرد.
مجموعه آب
مرجع استاندارد ملی فعالیتهای خدماترسانی مرتبط با سامانههای تامین آب آشامیدنی، فاضلاب و سیلاب- واژهنامه (شماره 6669)
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت