حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی runoff
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی رواناب
توضیحات آب حاصل از باران (مطابق با زیربند 3-2-1) که در یک سطح به سمت یک زهکش، فاضلابرو یا آب پذیرنده جریان می یابد. یادآوری- مثال‌هایی از آب پذیرنده شامل آبخوان، سامانه زهکشی پایدار (مطابق با زیربند 3-5-12-1)، برکه، چشمه، رودخانه، دریاچه، خور یا دریا است.
مجموعه آب
مرجع استاندارد ملی فعالیتهای خدماترسانی مرتبط با سامانههای تامین آب آشامیدنی، فاضلاب و سیلاب- واژهنامه (شماره 6669)
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت