حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی Abiotic degradation
آلمانی Abbau, abiotischer [m.]
فرانسوی dégradation abiotique [f.]
عربی تحلُّل غير عضويّ
فارسی تجزیه غیر زیستی
توضیحات
مجموعه فاضلاب
مرجع وب سایت arabterm.org
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت