چاپ
English essential element / primary element
german Grundelement [n.]
french élément de base [m.]
arabic عنصر أولي / عنصر أساسي
persian جزء ضروری / جزء اولیه
Description
Category Wastewater
COM_WATERDICTIONARY_FORM_LBL_WORD_REFERENCE وب سایت arabterm.org
Image No Image
Validated