چاپ
English activity factor
german Aktivitätsfaktor [m.]
french facteur d'activité [m.]
arabic عامِل مُنشِّط
persian ضریب فعالیت
Description
Category Wastewater
COM_WATERDICTIONARY_FORM_LBL_WORD_REFERENCE وب سایت arabterm.org
Image No Image
Validated