چاپ
Englisch activated sludge tank with circulating flow
Deutsch Belebungsgraben [m.]
Französisch bassin à boue activée avec écoulement circulant [m.]
Arabisch خندقُ التهوية والتنشيط
Persisch مخزن لجن فعال (مخزن هوادهی ) با چرخش جریان لجن فعال
Beschreibung
Kategorie Abwasser
COM_WATERDICTIONARY_FORM_LBL_WORD_REFERENCE وب سایت arabterm.org
Image Kein Bild
Bestätigt